• Training

"Degene die investeert in ontwikkeling, kan het beste van zichzelf geven"

DISC teamtraining

Het persoonlijkheidsprofiel DISC is een krachtig instrument binnen teams. Teamleden krijgen meer zicht op de gedrags- en communicatiestijl van zichzelf en anderen.
 
Deze methode daagt de teamleden uit om op basis van de verworven inzichten ervaringen te delen en met oplossingen te komen voor onderliggende knelpunten. Ze werken toe naar wat zij voor elkaar kunnen betekenen met als doel duidelijke en open communicatie en effectieve samenwerking.  
 
Werken aan teamcommunicatie is werken aan verbinding!  

DISC logo

Interne audittraining

In deze tweedaagse training leren de deelnemers de basisprincipes van procesgericht en effectief auditten. De training is praktisch van aard en vooral gericht op het doen!
 
Na het volgen van interne audittraining beschikken de deelnemers over de juiste basiskennis en gespreksvaardigheden die kenmerkend zijn voor het interne auditgesprek. En kunnen de deelnemers audits uitvoeren die van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie.

Lees verder

Luistertraining

Relaties en prestaties verbeteren door werk te maken van luisteren. Daarom werkt KREADO samen met vanbinnenuit.
 
Wij zijn heel enthousiast over de nieuwe generatie communicatietrainingen die door vanbinnenuit is ontwikkeld. Het is een unieke trainingscyclus waarin je beter leert luisteren naar jezelf en anderen. De focus is hierbij gericht op het maken van echt contact. Zodat je beter luistert en wat je zegt helpt in het contact met de ander.
 
Communiceren is niet alleen zenden en ontvangen. Maar vooral ook contact maken, houden en benutten.